โครงการศาสตร์พระราชาแก้จนส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการศาสตร์พระราชาแก้จนส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการอำเภอบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2567 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเมืองงาม 1 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยท่านบุญส่ง ตินารี นายอำเภอเมืองเชียงราย กล่าวเปิดโครงการ และเป็นผู้มอบเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าแก่ส่วนราชการ โรงเรียน กลุ่มพัฒนาสตรี และประชาชนในพื้นที่ เพื่อจัดทำแปลงปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร (Food security)

Loading