โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ข่าวกิจกรรม
✨วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
✨กิจกรรมประกอบด้วย
1.พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
2. พิธีเจริญพระพุทธมนต์
3.พิธีถวายพระพรชัยมงคล .
4.พิธีรับใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดย นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในพิธี
✨การจัดกิจกรรมโครงการในครั้งนี้ ได้เชิญผู้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / คณะครูและนักเรียน / ผู้ปกครองนักเรียน / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ประธานสภา อบต. / สมาชิกสภา อบต. /โรงเรียนผู้สูงอายุ / กลุ่มพัฒนาสตรี / พนักงานส่วนตำบล / พนักงานจ้าง อบต.แม่ข้าวต้ม ฯ

Loading