โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ข่าวกิจกรรม
วันจันทร์ ที่ 26 มิถุนายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมกับ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก กล่าวรายงานโดย นายภพธนภัต คำสุรันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ณ หน้าเสาธงโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้มเข้าร่วมกิจกรรม
หลังจากพิธีเปิดได้มีกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร จากโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ไปยังตลาดสดแม่ข้าวต้ม
โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การต่อต้านยาเสพติด และเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เด็กนักเรียนห่างไกลจากสิ่งเสพติด ได้รู้ถึงโทษและภัยร้ายของสารเสพติด

Loading