โครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567)

ข่าวกิจกรรม
🔸วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ (เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567) ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ข้าวต้ม
🔸เพื่อรณรงค์ป้องกันให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อให้การอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางจราจร เพื่อให้การระงับภัยและการใช้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เพื่อให้บริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์เพิ่มมากขึ้น
🔸โดยการจัดโครงการในครั้งนี้เป็นการทำงานแบบบูรณาการ มีการทำงาน ร่วมกันทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ฝ่ายปกครอง ผู้นำชุมชน โดยการตั้งจุด บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อเป็นจุดบริการ นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจร ถนนสายบ้านเด่น – ท่าข้าวเปลือก และเป็นจุดรับแจ้งอุบัติเหตุรวมทั้งบริการช่วยเหลือ ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2567

Loading