โครงการปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชุมชน

ข่าวกิจกรรม

โครงการปลูกป่าฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมป่าชุมชน โดยท่าน ผอ.สมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยท่าน ส.ส.ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย เขต 2 , ท่านเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม , กลุ่ม พลังจิตอาสา , พนักงานเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ และผู้นำชุมชน พร้อมพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 11 และ หมู่ 21 บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ ป่าชุมชนบ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Loading