โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ระหว่างวันที่ 14 – 16 มิถุนายน 2564 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ และเพื่อพัฒนาสำนักงานให้น่าอยู่ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี

Loading