โครงการประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยน้ำใสไร้ผักตบชวา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

วันจันทร์ ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ หนองน้ำสาธารณะ ประโยชน์นิคมสวนส้ม หมู่ที่ ๔ บ้านสันต้นแฟน ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพน้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม (กำจัดผักตบชวา) ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ ประโยชน์ และปลูกฝังจิตสำนึก ในการรักษาแหล่งน้ำและเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ให้เกิด ประโยชน์อย่างยั่งยืน

Loading