โครงการประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มีนาคม 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายบุญเรือง แดงฟู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม กล่าวเปิดกิจกรรม โครงการประชารัฐร่วมใจ แหล่งน้ำสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา ณ หนองน้ำสาธารณะประโยชน์นิคมสวนส้ม หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพน้ำลำคลอง แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม ให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกฤดูกาล เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันอนุรักษ์ บำรุงรักษา ใช้ประโยชน์ และปลูกฝังจิตสำนึก ในการรักษาแหล่งน้ำและเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำสาธารณะ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

Loading