โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริการบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้เปิดโครงการ บริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันจันทร์ ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย

Loading