โครงการทัศนศึกษาของนักเรียนผู้สุงอายุ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 , ศูนย์ศิลปะ และสวนสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดโครงการทัศนศึกษาของนักเรียนผู้สุงอายุ ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 , ศูนย์ศิลปะ และสวนสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

Loading