โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

ในวันพุธ ที่ 9 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.แม่ข้าวต้ม กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และประชาชนจิตอาสา ร่วมกับทหารกองหนุนเพื่อความ มั่นคงของชาติ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ร่วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ขององค์การ บริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกในพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสุดทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนทุกคน รู้จัก รักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อบำรุง รักษา พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม ที่เป็นทรัพยากรอันมีค่าในชุมชนให้มีความสวยงาม ร่วมกิจกรรมกันทำความสะอาดวัด เก็บขยะ และปลูกต้นไม้บริเวณทางขึ้นวัดป่ามหามงคล

Loading