เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เขตเลือกตั้งที่ ๒ ใหม่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

Loading