เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อาศัย บ้านห้วยอ้มใน ยื่นฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ

ข่าวกิจกรรม
วันพฤหัสบดี ที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย , สาธารณสุขจังหวัด พร้อมด้วยผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านโล๊ะป่าห้า กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนในพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีผู้อาศัยอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้มใน ยื่นฎีกาเพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือ โดยนายก อบต.แม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ และงานพัฒนาชุมชน สังกัด อบต.แม่ข้าวต้ม ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้
โดยจะได้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ทั้งนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และกำนันตำบลแม่ข้าวต้ม ได้พิจารณาจะนำเรื่องเข้าที่ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของตำบลแม่ข้าวต้ม และมอบหมายให้งานพัฒนาชุมชนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

Loading