ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่

ข่าวกิจกรรม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้งานพัฒนารายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม ทั้งหมด จำนวน 23 หมู่บ้าน ระหว่างหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตามแผนการออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566
————————————
โดยในสัปดาห์นี้ ได้ออกให้บริการแก่พี่น้องประชาชน จำนวน 4 หมู่บ้าน ดังนี้
วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ข้าวต้ม
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 3 บ้านกองยาว
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ออกให้บริการแก่ประชาชน หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน

Loading