ออกติดตามโครงการบ้านพอเพียงตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
✨วันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักปลัด และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ อบต.แม่ข้าวต้ม ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม นำโดย นายไพบูลย์ ต่างใจ ประธานสภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม ได้ร่วมกันออกติดตามโครงการบ้านพอเพียงตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 12 บ้านโกสินทร์นิมิตร และหมู่ที่ 19 บ้านเกษแก้ว ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าอาหาร
✨โดยตำบลแม่ข้าวต้ม มีผู้ได้รับงบประมาณช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2567 จำนวน 11 หลัง งบสนับสนุนหลังละ 20,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,500 บาท

Loading