ออกติดตามโครงการบ้านพอเพียงตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว และหมู่ที่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย ตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม
✨วันพุธ ที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด และนักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมกับ สภาองค์กรชุมชนตำบลแม่ข้าวต้ม นำโดย นายไพบูลย์ ต่างใจ ประธานสภาองค์กรชุมชน คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม ได้ร่วมกันออกติดตามโครงการบ้านพอเพียงตำบลแม่ข้าวต้ม หมู่ที่ 10 บ้านปางลาว และหมู่ที่ 16 บ้านป่าซางหัวฝาย ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าอาหาร
✨โดยตำบลแม่ข้าวต้ม มีผู้ได้รับงบประมาณช่วยเหลือซ่อมแซมบ้าน ตามโครงการบ้านพอเพียงชนบท ประจำปี 2567 จำนวน 11 หลัง งบสนับสนุนหลังละ 20,500 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 225,500 บาท

Loading