ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ

ข่าวกิจกรรม

นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้ รองนายก อบต.แม่ข้าวต้ม รองปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยพนักงานสังกัดงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บ้านดู่ ในการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อสังเกตการณ์ และตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และความอุ่นใจให้แก่คณะครูและผู้ปกครอง

Loading