อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ข่าวกิจกรรม
การอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เขตเลือกตั้งที่ 5 อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รุ่นที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ถึงหน่วยเลือกตั้งที่ 11 ตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม
เพื่อเป็นการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่
1.นายโชคชัย แสนทวีสุข ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย
2.นายบดินทร์ หงษ์หิน ปลัด อบต.แม่กรณ์
3.นางนิ่มนวล ปัญโญนันท์ ปลัด อบต.รอบเวียง
โดยท่านบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย , นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และนางอลิสา สกุลสมณเดโช ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย ได้เข้าตรวจเยี่ยม ชี้แจง และกล่าวพบปะคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่เข้าร่วมการอบรมในวันนี้

Loading