สวนภูขีดน้ำอ้อยสดและไร่นาสวนผสม

สินค้า OTOP

สวนภูขีดน้ำอ้อยสดและไร่นาสวนผสม

ผลิตภัณฑ์ : น้ำอ้อยสด น้ำอ้อยคาราเมล น้ำอ้อยเข้มข้นหรือไซรัป (ทั้งปลีกและส่ง) พืชผัก และผลไม้ตามฤดูกาล  (และเป็นแหล่งเรียนรู้)

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 20 บ้านประชาร่วมมิตร ตำบลแม่ข้าวต้ม

ติดต่อ : โทร. 099-3397614 หรือ 062-9656986 คุณนฤมล เรืองบุญ

Loading