สรุปผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ทั่วไป

Uncategorized

➡ [download-attachment id=”1072494″ title=”เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในรอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564″]

Loading