ศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว

ข่าวกิจกรรม

ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย รองนายก อบต. , รองปลัด อบต. , หัวหน้าสำนักปลัด , หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว อบต.แม่ข้าวต้ม ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการท่องเที่ยว ของตำบลเวียงเชียงแสน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำเนินการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม โดยนายตฤณพัชร์ ตู่มาละ รองนายกเทศมนตรีและงานประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสนให้การต้อนรับ

 

Loading