วิสาหกิจชุมชนเผิ้งโก๋นเดือนห้าบ้านสันก๋อยรุ่งเรือง

สินค้า OTOP

วิสาหกิจชุมชนเผิ้งโก๋นเดือนห้าบ้านสันก๋อยรุ่งเรือง

(แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงธรรมชาติ)

ผลิตภัณฑ์ : น้ำผึ้งธรรมชาติแท้ 100% จากผึ้งป่าธรรมชาติ บริสุทธิ์ สะอาด สำหรับคนรักสุขภาพ

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บ้านห้วยเจริญ ตำบลแม่ข้าวต้ม

ติดต่อ : โทร. 090-3187969 คุณอุทัย จันแปงเงิน

Loading