วิสาหกิจชุมชนหนองผำเกษตรตามรอยพ่อ

สินค้า OTOP

วิสาหกิจชุมชนหนองผำเกษตรตามรอยพ่อ

ผลิตภัณฑ์ : พืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร การเพาะต้นไม้ การเลี้ยงปลา การเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่ การทำปุ๋ยที่

ตั้ง : หมู่ที่ 5 บ้านหนองบัวแดง ตำบลแม่ข้าวต้ม

ติดต่อ : โทร. 093-0278034 หรือ 087-7282378 คุณกิตติกุล ศรีสุภา

Loading