วิสาหกิจชุมชนทำไม้กวาดดอกหญ้า

สินค้า OTOP

วิสาหกิจชุมชนทำไม้กวาดดอกหญ้า

ผลิตภัณฑ์ : ไม้กวาดดอกหญ้า และเครื่องจักสาน

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม

ติดต่อ : โทร. 088-8076964 คุณจันทร์หอม วงค์ปินตา

Loading