วิสาหกิจชุมชนจักสานขันโตกผู้สูงอายุ

สินค้า OTOP

วิสาหกิจชุมชนจักสานขันโตกผู้สูงอายุ

ผลิตภัณฑ์ : ของใช้จากการจักสานหวาย ได้แก่ ขันโตก ตะกร้า โดยใช้หวายเส้นมาแต่งผิวเรียบถักเข้าด้วยกันอย่างสวยงาม

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 3 บ้านกองยาว ตำบลแม่ข้าวต้ม

ติดต่อ : โทร. 088-1436441 คุณจอมขวัญ กันติ๊บ

Loading