วิสาหกิจชุมชนข้าวและผักอินทรีย์นิคมแม่ข้าวต้ม

สินค้า OTOP

วิสาหกิจชุมชนข้าวและผักอินทรีย์นิคมแม่ข้าวต้ม

ผลิตภัณฑ์ : ข้าวคุณภาพดีและผักจากเกษตรกร โดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 บ้านสันต้นแฟน

ติดต่อ : โทร. 085-1065974 คุณสุนทร แก้วเมืองคำ

Loading