วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านห้วยอ้มใหม่

สินค้า OTOP

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านห้วยอ้มใหม่

ผลิตภัณฑ์ : เครื่องจักสาน งานไม้

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 บ้านห้วยอ้มใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม

ติดต่อ : โทร. 088-8076964 คุณจันทร์หอม วงค์ปินตา

 

Loading