วิสัยทัศน์

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

ตำบลร่วมใจ  ใฝ่การศึกษา  สุขภาพดีถ้วนหน้า  รักษาสิ่งแวดล้อม

เพียบพร้อมวัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่ธรรมาภิบาล

 

คำขวัญประจำตำบล

เศรษฐกิจก้าวหน้า                   การศึกษาก้าวไกล

สายใยวัฒนธรรม                    เกษตรกรรมลำน้ำกก

Loading