วันส้วมโลก ประจำปี 2566 World Toilet Day 2023 Accelerating Change “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน”

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

📣วันส้วมโลก ประจำปี 2566 🚽 World Toilet Day 2023🌎 Accelerating Change “ส้วมปลอดภัย สุขใจทุกคน” 19 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันส้วมโลก” “Safe Toilet For All” เร่งรัดพัฒนาส้วมไทย ปลอดโรค ปลอดภัย ใส่ใจดูแล ร่วมกันรณรงค์รักษาความสะอาด และสุขอนามัย ให้คนไทยปลอดภัยจากเชื้อโรค😷 #ด้วยความปรารถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม วันส้วมโลก (World Toilet Day / WTD) เป็นวันที่ได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติ ซึ่งคือวันที่ 19 พฤศจิกายนของทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงปัญหาของสุขาภิบาล มีผู้คนทั่วโลกถึง 4.5 พันล้านคนที่มีส้วมไม่ได้มาตรฐาน วันส้วมโลกได้ถูกตั้งขึ้นโดยองค์การส้วมโลก เมื่อปี พ.ศ. 2544 สิบสองต่อมาสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ ได้มีมติเห็นชอบให้บรรจุวันส้วมโลกอยู่ในวันของสหประชาชาติ #Worldtoiletday #Worldtoiletday2023 #วันส้วมโลก2566

Loading