วันสตรีสากล

ข่าวกิจกรรม

อบต.แม่ข้าวต้ม ร่วมกับ กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม ได้จัดกิจกรรม “โครงการร้อยใจร้อยไมตรี วันสตรีสากล ตำบลแม่ข้าวต้ม”  โดยมี นายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน ในพิธี และได้มอบประกาศนียบัตร ให้กับ ผู้หญิง ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้หญิงเก่งของแต่ละหมู่บ้าน สำหรับผู้หญิงเก่ง ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้ระดับตำบลนั้น คือคุณ นงคราญ  เถรนิยม ผู้หญิงเก่งหมู่ที่ 5 กิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading