วันสตรีสากล ประจำปี 2566

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นประธานในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2566  พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น หญิงเก่งของแต่ละหมู่บ้าน และหญิงเก่ง ระดับตำบล เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างกับสตรีทำงานคนอื่น ๆ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของตน รู้จักพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading