ลงพื้นเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2566 ท่านนายอำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ลงพื้นเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย ครัวเรือนขัดสน ยากจน ไม่ผ่านเกณฑ์มิติรายได้ จำนวน 4 ราย เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเตียง ในด้านการดำรงชีพเป็นเครื่องอุปโภค บริโภค โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด นักพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยพนักงานจ้าง งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้

Loading