ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารฯ

ข่าวกิจกรรม งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวทหารกองประจำการที่มีครอบครัวเป็นผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และคนพิการในพื้นที่ตำบลแม่ข้าวต้ม จำนวน 1 ราย

Loading