ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ซึ่งเกิดจากเหตุวาตภัย ของวันที่ 20 เมษายน 2566

ข่าวกิจกรรม
วันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย รองนายก อบต. ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย ซึ่งเกิดจากเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา โดยได้จัดกำลังพลในการตัดกิ่งไม้ที่หักพาดแนวสายไฟฟ้าและที่โค่นล้ม
🔸ทั้งนี้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม ได้ตั้งจุดรับรายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัยดังกล่าว ณ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ข้าวต้ม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยต่อไป

Loading