ลงพื้นที่พ่นหมอกควันในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

ข่าวกิจกรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายบุญเรือง แดงฟู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม นำเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานสาธารณสุข สำนักปลัด ลงพื้นที่พ่นหมอกควันในพื้นที่ที่พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพื่อป้องกันและกำจัดยุงที่มีเชื้อไข้เลือดออกให้หมดไป และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก และเป็นการช่วยลดความหนาแน่นของยุงลายให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ รวมทั้งลดอายุขัยยุงลายเพศเมียให้สั้นลง

Loading