ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจ ผู้ประสบภัย จากเหตุวาตภัย

ข่าวกิจกรรม
🔸วันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2566 นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย รองนายก อบต. หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัด อบต.แม่ข้าวต้ม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจ ผู้ประสบภัย จากเหตุวาตภัย เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 20 , 21 และ 22 เมษายน 2566 ซึ่งในคืนวันที่ 22 เมษายนที่ผ่านมานั้น มีราษฎรได้รับความเสียหายจำนวนมาก จากลมพายุและลูกเห็บ
🔸ทั้งนี้ ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม และพนักงาน เจ้าหน้าที่ ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ตัดต้นไม้และกิ่งไม้ที่โค่นล้มกีดขวางทางจราจร และตั้งจุดรับรายงานความเสียหายจากเหตุวาตภัยดังกล่าว ณ บริเวณหน้าศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ข้าวต้ม เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยอย่างทันท่วงทีต่อไป

Loading