ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

ข่าวกิจกรรม
✨วันศุกร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ร่วมกับผู้นำชนผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชนระดับครัวเรือนอย่างถูกวิธี
✨คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการ ในพื้นที่แต่ละหมู่บ้านในเขตตำบลแม่ข้าวต้ม ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 – 11 พฤศจิกายน 2565 ครบทั้ง 23 หมู่บ้าน โดยชุดตรวจเยี่ยม จำนวน 3 ชุด ประกอบไปด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชนกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. และ อสม. ร่วมการตรวจเยี่ยมโครงการในครั้งนี้
🙏ขอพระขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนและร่วมกันขับเคลื่อนดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน มา ณ โอกาสนี้😊

Loading