ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดวางท่อระบายน้ำหมู่ที่ 6 บ้านห้วยเจริญ

ข่าวกิจกรรม
ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้มอบหมายให้นายเจิดศักดิ์ สิงห์สุข รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยรองปลัด อบต. , หัวหน้าสำนักปลัด และทีมงานนายกฯ ตำบลแม่ข้าวต้ม ซึ่งได้จัดงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในการจัดซื้อวัสดุในการวางท่อระบายน้ำดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร และที่อยู่อาศัยของประชาชนในฤดูน้ำหลาก เนื่องจากท่อระบายน้ำเดิมมีขนาดเล็กระบายน้ำไม่ทัน
ต่อจากนั้นได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน ณ โรงคัดแยกขยะ หมู่ที่ 13 บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม เพื่อให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการคัดแยกและกำจัดขยะ เพื่อจะได้รับทราบถึงปัญหาและความต้องการ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้านการจัดการขยะอีกทางหนึ่ง

Loading