ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนของเครื่องผลิตอาหารสัตว์จากโรงผลิตอาหารสัตว์

งานร้องเรียนร้องทุกข์

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นายชวลิต เกตุลออ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย นายดิเรก วาสนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม , นายอนุสรณ์ เตชะสาย นายช่างโยธา และนางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล นิติกรปฏิบัติการ ร่วมด้วย นายเจนวิทย์ ธิดาเรือง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 16 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณี นายสม (นามสมมุติ) ได้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากเสียงรบกวนของเครื่องผลิตอาหารสัตว์จากโรงผลิตอาหารสัตว์ของ นายเทพ (นามสมมุติ) จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ภายในบ้านของนายเทพ (นามสมมุติ) มีโรงผลิตอาหารสัตว์ มีเครื่องจักรขนาดใหญ่จำนวน 3 เครื่อง สำหรับผสม และบดอาหารสัตว์เพื่อนำไปเลี้ยงสุกรภายในฟาร์ม เมื่อให้ผู้ถูกร้องเรียนเปิดเครื่องและทดสอบพบว่ามีเสียงดัง มีแรงสั่นสะเทือนเล็กน้อยภายหลังเจรจาร่วมกันทางฝ่ายผู้ร้องฯยอมให้โอกาสผู้ถูกร้องแก้ไข หากดำเนินการแล้วยังไม่ได้ผลให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบอีกครั้งและใช้มาตรการต่อไป” และฝ่ายผู้ถูกร้องเรียนแจ้งว่า “เดิมได้ติดตั้งเครื่องบดอาหารสัตว์ไว้ที่ฟาร์มสุกรแต่ไฟไม่เพียงพอ หากจะย้ายไปผลิตที่อื่นก็ต้องใช้ทุนสูง ซึ่งทางฝ่ายผู้ร้องยืนยันว่าบดอาหารสัตว์เพื่อเลี้ยงสุกรในฟาร์มเท่านั้น ไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่าย แต่ยินดีแก้ไขปัญหาเรื่องเสียงและการสั่นสะเทือน โดยจะใส่โฟมด้านในโกดัง เพื่อกันเสียงและก่อบล็อกกำแพงสูงขึ้นประมาณ 5-6 ชั้นบล็อก หากไม่ได้ผลก็จะหาวิธีแก้ไขวิธีอื่น โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือน”