ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างต่อเติมหลังคาติดรั้วบ้านมากเกินไปโดยไม่ติดตั้งรางรินฯ

งานร้องเรียนร้องทุกข์

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 นายดิเรก วาสนา ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ สักลอ หัวหน้าสำนักปลัด , นายณัฐวิทย์ ทิพย์แก้ว วิศวกรโยธา และนางสาวณิชชา สุขวิริยสกุล นิติกรปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการร้องเรียนว่ามีการก่อสร้างต่อเติมหลังคาติดรั้วบ้านมากเกินไปโดยไม่ติดตั้งรางริน เป็นเหตุให้น้ำไหลเข้าบ้านของผู้ร้องเรียน จากการตรวจสอบพบว่า บ้านผู้ถูกร้องเรียนเป็นบ้านของ น.ส.กัญ (นามสมมุติ) ได้ต่อเติมหลังคาห้องครัวโดยมีลักษณะติดกับกำแพงโดยไม่ติดตั้งรางริน และไม่ขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมอาคารต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ซึ่งการต่อเติมลักษณะดังกล่าวหากมีฝนตกจะทำให้น้ำไหลลงถนนสาธารณะและไหลเข้าบ้านผู้ร้องเรียน คณะเจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้ฝ่ายผู้ถูกร้องเรียนดำเนินการรื้อหลังคาที่ต่อเติมและดำเนินการติดตั้งรางรินตรงส่วนโค้งด้านบนของหลังคา และดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างต่อเติมกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามที่กฎหมายกำหนด