ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

ข่าวกิจกรรม
**วันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายบุญธรรม ทองพิจิตร นายอำเภอเมืองเชียงราย มอบหมายให้ นายปรัชญา พิลึก ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นางนงลักษณ์ วิริยะตระกูลธร ปลัดอำเภอ นายธีรัตน์ อิทธิพลาลักษณ์ ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย จำนวน 4 ราย โดยมี นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย สมาชิกกาชาดจังหวัดเชียงราย มอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และของใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งมอบกำลังใจแก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ไม่มีผู้จ้างงาน ต้องรับภาระดูแล ผู้พิการที่ป่วย ครอบครัวมีฐานะยากจน
**โดยนายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยทีมงานนายก นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พนักงานเจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม และ กำนันตำบลแม่ข้าวต้ม ประธานสภา รองประสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน หมู่ที่ 11 บ้านเวียงกลาง ตำบลแม่ข้าวต้ม ร่วมให้การต้อนรับ

Loading