รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม หลักสูตร ผู้นำสตรียุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

รายงานผลการดำเนินงาน โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลแม่ข้าวต้ม หลักสูตร ผู้นำสตรียุคดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ⇒⇒⇒คลิ๊ก…

Loading