รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

หน่วยตรวจสอบภายใน

➡ รายงานผลการดำเนินงานปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

Loading