รดน้ำขอพร คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 18 เมษายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม นำโดยนายเพียร กันติ๊บ นายก อบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และนายเสวตร์ แรงจริง ประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยรองประธานสภา อบต. และสมาชิกสภา อบต.แม่ข้าวต้ม ร่วมกันไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ สรงน้ำพระพุทธรูป และได้มีการรดน้ำขอพร นายก อบต. รองนายก อบต. เลขานุการนายก อบต. ประธานสภา อบต. และ ส.อบต.ผู้อาวุโส อดีตประธานสภา อบต.แม่ข้าวต้ม เพื่อความเป็นศิริมงคล เสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กร เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และสืบสานประเพณีสงกรานต์

Loading