มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

การส่งเสริมความโปร่งใส

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading