มอบเงินช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้

ข่าวกิจกรรม

วันอังคาร ที่ 16 พฤษภาคม 2566 นายเพียร กันติ๊บ นายกอบต.แม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.แม่ข้าวต้ม ลงพื้นที่ร่วมกับ นางอลิสา สกุลสมณเดโช ท้องถิ่นอำเภอเมืองเชียงราย เพื่อมอบเงินช่วยเหลือประชาชน หมู่ที่ 2 บ้านป่าซาง ตำบลแม่ข้าวต้ม อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เมื่อเวลาประมาณ 17.00 น. ตามหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2563

Loading