มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับสภาพบ้าน

ข่าวกิจกรรม
มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับสภาพบ้าน
………………………………………………..
🔹วันพุธ ที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายเพียร กันติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด , นักพัฒนาชุมชน , ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน และพนักงานจ้างสังกัดสำนักปลัด อบต.แม่ข้าวต้ม ได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้พิการ หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ข้าวต้ม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอความร่วมมือในการคัดเลือกบ้านผู้พิการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับสภาพบ้าน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนินการปรับปรุงบ้านและปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้พิการ
🔹ต่อจากนั้น ได้ลงพื้นที่มอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ หมู่ที่ 8 บ้านห้วยอ้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ขอความร่วมมือในการคัดเลือกบ้านผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และมีความจำเป็นเร่งด่วนในการปรับสภาพบ้าน โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ดำเนินการจัดหาวัสดุก่อสร้างและควบคุมการก่อสร้าง เพื่อซ่อมแซมหลังคาบ้านและห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ

Loading