มอบถุงยังชึพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

ข่าวกิจกรรม

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชน และผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ลงพื้นที่ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม มอบถุงยังชึพให้แก่ผู้ด้อยโอกาส หมู่ที่ 9 บ้านห้วยอ้มใหม่ และหมู่ที่ 13 บ้านใหม่ ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Loading