พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคลัมปีสกินที่มีพาหะ

ข่าวกิจกรรม

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงราย ร่วมกันลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบฉีดยาให้แก่วัวที่ป่วยและพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคลัมปี

สกินที่มีพาหะนำโรคโดยยุงลายในเขตพื้นที่หมู่ที่ 15 บ้านใหม่บัวแดง ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

Loading