พิธีเปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

ข่าวกิจกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ได้ทำพิธีเปิด อาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 โดยมี นายวีระเดช สมวรรณ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธาน ในพิธีเปิด   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม ในวันเดียวกันนั้นหลังจาก เสร็จจากการดำเนินงานใน พิธีการเปิดอาคารเรียน ยังได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นผู้มอบ วุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ให้แก่บัณฑิตน้อย ที่จบการศึกษาระดับเตรียมอนุบาล ในภาคเรียนนี้ ทั้งหมด 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2557 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ข้าวต้ม

Loading